Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đối tượng bị Công an dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành còn lớn tiếng lăng mạ, túm cổ áo, tấn công một trung uý công an.