Lợi dụng sự non nớt của bé gái 14 tuổi, đối tượng đã dùng tiền đồng để thực hiện hành vi dâm ô.