Chiều 8/8, trường Đại học Huế đã công bố điểm trúng tuyển năm 2019 của tất cả các ngành.