Dừng trước tiệm vàng Kim Dũng II, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vờ vào hỏi mua vàng, thanh niên bất ngờ đập vỡ kính cướp vàng giữa phố.