Biết nạn nhân buôn bán thịt lợn có tiền trong người, đối tượng đã dùng dao khống chế, cướp tài sản.