Chồng dính vào ma túy, người vợ không khuyên ngăn sđược và phải nhận một kết cục đau đớn.