Dù "cái lắc đầu 2,5 tỷ USD" trở thành câu chuyện kinh điển trong cuộc chiến tam mã ngành giải khát ở Việt Nam và Tân Hiệp Phát đã bỏ Coca-Cola lại phía sau trong nhiều năm qua, sản phẩm Cola vẫn là một rào cản lớn để tay chơi nội địa thực sự bứt khỏi sự cạnh tranh của hai người khổng lồ Coke và Pepsi.