Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vừa công bố kết quả dàn xe khách gây tai nạn của Công ty TNHH Long Giang (Điện Biên) bị cắt số khung, mài số máy.