Trong lúc bố mẹ đang ăn cơm, người con trai bất ngờ tưới xăng lên người mình và bố ruột sau đó châm lửa đốt.