Để tránh nguy hiểm cho bản thân và gia đình, mọi người nên tránh ăn những bộ phận của hải sản có thể có độc dưới đây.
Giáng sinh là một ngày lễ quan trọng trên thế giới. Nhưng bạn đã biết ý nghĩa ngày Giáng sinh chưa?