Nam thanh niên hát lớn bài "Vợ người ta" khi đi song hành cùng xe hoa trên đường phố đã khiến nhiều người cảm thấy ái ngại.