Do níu kéo bất thành, gã chồng hành dung, dùng mảnh chai thủy tinh rạch vào mặt vợ.