Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, một người trên xe chở gần 200kg pháo lậu đã xuống xin "chung chi" 100 triệu đồng để xe được đi tiếp.