Cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình sức khoẻ của 2 chiến sĩ biên phòng Thanh Hoá bị tội phạm ma túy bắn bị thương.