Chiếc xe ô tô chở theo 4 người đang lưu thông thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.