Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm người đàn ông mang xăng từ Sài Gòn về nhà bạn gái ở miền Tây rồi tạt xăng, châm lửa đốt khiến 3 người bỏng nặng.