Chia sẻ trong chương trình VTV24, diễn viên Minh Tiệp vai Vũ mặt sắt tiết lộ phim Quỳnh búp bê sẽ kết thúc sẽ có hậu.