Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin cập nhật về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà trong ngày 18/10.
Theo chuyên gia của Viện Công nghệ Môi trường Việt Nam, người dân hoàn toàn có thể loại bỏ được chất Styren trong nước một cách đơn giản.