Theo chuyên gia của Viện Công nghệ Môi trường Việt Nam, người dân hoàn toàn có thể loại bỏ được chất Styren trong nước một cách đơn giản.