Nhiều người không biết rằng UAE là quốc gia thuộc top giàu nhất thế giới và sở hữu rất nhiều điều thú vị.