Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đưa ra khuyến cáo về 7 thực phẩm được xếp vào loại cực kỳ độc hại, thậm chí có thể gây tử vong.
Anh nông dân Lê Trung Tín vốn nổi danh ở cồn Sơn (Cần Thơ) nhờ biệt tài huấn luyện hơn 20.000 con cá lóc nhảy múa trên mặt nước theo lệnh chủ.