Tạp chí Forbes Việt Nam vừa qua đã công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019. Đây là những gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh, khoa học giáo dục, hoạt động xã hội, truyền thông, nghệ thuật, sáng tạo và thể thao.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa được khánh thành với kinh phí 4.500 tỷ đồng, được đánh giá là bệnh viện Nhi hiện đại nhất trên cả nước.