Từ 9h sáng đến 17h ngày 14/12, nghi lễ sắc phong công chúa bộ tộc Mindanao của Lý Nhã Kỳ chính thức diễn ra tại thành phố Davao (Philippines).