Clip của Howcast sẽ cung cấp cho người xem bí kíp thoát nạn khi máy bay rơi. Những cách thoát nạn trên máy bay này khá dễ dàng nên nếu ghi nhớ, bạn sẽ không phải lo lắng.