Một người đàn ông chạy đến đồn cảnh sát trong trạng thái chỉ có một chiếc mũ để che bộ phận nhạy cảm và khai với cảnh sát rằng anh đã bị bạn gái cũ bẻ gãy ‘của quý’.