Không may sẩy chân khi ra trạm bơm chơi cùng các bạn, bé trai 7 tuổi rơi xuống kênh đuối nước thương tâm.
Trong lúc cùng bạn đi tắm suối dưới chân cầu, bé trai 9 tuổi khuyết tật ở Nghệ An đuối nước tử vong thương tâm.