Một bé trai sơ sinh kháu khỉnh còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên tại một khu dân cư.