Sáng 10/4, Phúc XO cùng gần 100 người (trong đó có khoảng 40 nữ) được đưa về trụ sở để điều tra.