Đại diện chính quyền địa phương cho rằng nếu cầu đi bộ được đặt ở nút giao chuẩn bị đóng thì sẽ giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dân thay vì phải đi 500m như thời điểm hiện tại.