Theo Long Nhật anh hài lòng với hình ảnh mới của mình và trông anh trẻ ra khoảng 10 tuổi so với trước.