Xoay quanh vụ việc 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư bị tiêu huỷ hàng loạt vấn đề bất cập được nêu ra. Trách nhiệm thuộc về bệnh viện và công ty Novartis.
Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc viện trợ Tasigna tại BV Truyền máu Huyết học. Sở Y tế nhận trách nhiệm vụ tiêu hủy 20.000 viên thuốc điều trị ung thư