Người đàn ông dừng xe để kiểm tra xăng, bất ngờ chiếc ô tô đi với tốc độ nhanh lao tới, tông trúng nạn nhân.