Trong khi đang đi bắt cua, thấy cháu trai bị trượt chân xuống hồ nước sâu, phát hiện sự việc, người cậu lao xuống dòng nước để cứu nhưng cũng bị đuối nước tử vong.