Thứ ba, 25/06/2024 | 15:27
RSS
Tỷ giá Yen
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 26/4/2024 của các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất theo thời gian thực.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 23/4/2024 của các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất theo thời gian thực.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 22/4/2024 của các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất theo thời gian thực.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 19/4/2024 của các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất theo thời gian thực.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 17/4/2024 tại các ngân hàng trong nước vẫn ở mức thấp nhất kể từ năm 1990 đến nay, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" được điều chỉnh tăng nhẹ.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 16/4/2024 tại các ngân hàng trong nước và thị trường "chợ đen" vẫn tiếp đà lao dốc.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 15/4/2024 tại các ngân hàng trong nước và tại thị trường "chợ đen" vẫn ở mức rất thấp.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 13/4/2024 tại các ngân hàng trong nước và thị trường "chợ đen" được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất theo thời gian thực.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 12/4/2024 tại các ngân hàng trong nước vẫn trên đà lao dốc, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" đà giảm vẫn tiếp diễn.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 28/03/2024 tại các ngân hàng trong nước vẫn ở mức thấp nhất kể từ năm 1990 đến nay, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" cũng có chiều hướng giảm.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 10/4/2024 tại các ngân hàng trong nước vẫn tiếp tục đà lao lốc, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" tỷ giá Yen giảm nhẹ.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 9/4/2024 tại các ngân hàng trong nước và thị trường "chợ đen" vẫn tiếp tục lao dốc.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 8/4/2024 của các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất theo thời gian thực.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 6/4/2024 tại các ngân hàng trong nước quay đầu tăng trở lại, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" biến động trái chiều giữa 2 chiều mua vào và bán ra.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 5/4/2024 tại các ngân hàng trong nước và thị trường "chợ đen" quay đầu giảm nhẹ.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 3/42024 tại các ngân hàng trong nước đảo chiều tăng nhẹ, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 2/04/2024 tại các ngân hàng trong nước tăng giảm trái chiều, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" tăng cả hai chiều mua vào và bán ra.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 1/04/2024 tại các ngân hàng trong nước duy trì đà tăng giá, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" tăng nhẹ chiều mua.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 30/03/2024 tại các ngân hàng trong nước và tại thị trường chợ đen được cập nhật nhanh và chuẩn xác nhất theo thời gian thực.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 29/03/2024 tại các ngân hàng trong nước vẫn ở mức thấp, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" tiếp tục tăng giá.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 28/03/2024 tại các ngân hàng trong nước vẫn tiếp tục xuống dốc, trong khi đó ở thị trường "chợ đen" có chiều hướng tăng nhẹ.
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 27/03/2024 tại các ngân hàng trong nước bất ngờ xuống dốc, trong khi đó tại thị trường chợ đen tỷ giá này biến động trái chiều.