Thứ ba, 16/08/2022 | 08:53
RSS
tỷ giá euro hôm nay
Tỷ giá euro hôm nay 21/10 tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa ngày hôm qua. Thị trường chợ đen vẫn giữ nguyên giá.
Tỷ giá Euro hôm nay 10/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 9/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 8/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 7/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 6/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 5/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 4/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 3/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 2/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 1/10 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 30/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 29/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 28/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 27/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 26/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 25/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 24/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 23/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 22/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 21/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 20/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 19/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 18/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 17/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 16/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 15/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 14/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 13/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 12/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 11/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 10/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 9/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 8/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 7/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 6/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 5/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 4/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 3/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 2/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 1/9 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 31/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 30/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 29/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 28/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 27/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 26/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 25/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 24/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 23/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 22/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 21/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 20/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 19/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, tăng 90 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 18/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 27.420 - 27.520 VND/EUR, tăng 90 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 17/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 16/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 15/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 14/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 13/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 12/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 11/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 10/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 9/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 8/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 7/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 6/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 5/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 4/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 3/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 2/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 1/8 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 31/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 30/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 29/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 28/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.180 - 26.280 VND/EUR, tăng 130 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 27/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 26/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 25/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 24/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 23/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 22/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 21/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 20/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 19/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 18/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 17/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 16/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 15/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 14/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 13/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 12/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 11/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 10/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 9/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, tăng 70 đồng chiều mua - tăng 80 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 8/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, tăng 70 đồng chiều mua - tăng 80 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 7/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.170 - 26.250 VND/EUR, tăng 70 đồng cả 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 6/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua, giá bán không thay đổi so với phiên hôm trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 5/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua, giá bán không thay đổi so với phiên hôm trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 4/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, giữ nguyên chiều mua, giá bán không thay đổi so với phiên hôm trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 3/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, giảm 20 đồng chiều mua, giá bán không thay đổi so với phiên hôm trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 2/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả 2 chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 1/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả 2 chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 30/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả 2 chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 29/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.820 - 26.120 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả 2 chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 28/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.820 - 26.120 VND/EUR, tăng 40 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 27/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.820 - 26.120 VND/EUR, tăng 40 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 26/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.980 - 26.050 VND/EUR, giảm 70 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 25/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, giảm 180 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 24/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.230 - 26.330 VND/EUR., tăng 150 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 23/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.080 - 26.180 VND/EUR, tăng 130 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 22/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 21/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 20/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 19/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 18/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, giảm 70 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 17/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.250 - 26.350VND/EUR, giữ nguyên giá cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 16/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.250 - 26.350VND/EUR, tăng 130 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 15/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.120 - 26.220 VND/EUR, tăng 20 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 14/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 13/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 12/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.320 - 25.420 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 11/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.320 - 25.420 VND/EUR, giảm 91 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 10/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, giữ nguyên giá trên 2 cả chiều mua và bán so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 9/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, giữ nguyên giá trên 2 cả chiều mua và bán so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 8/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, tăng 20 đồng trên cả chiều mua vào và bán ra so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 7/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.300- 26.400 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 6/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.300- 26.400 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 5/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.300- 26.400 VND/EUR, giá mua tăng 270 cho cả hai chiều so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 4/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.030 - 26.130 VND/EUR tăng lên mức 80 đồng cả chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 3/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.950 - 26.050 VND/EUR tăng lên mức 120 VND/EUR cả chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 2/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.830 - 25.930 VND/EUR, giá mua và giá bán vẫn giữ nguyên so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 1/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.770 - 25.810 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua và bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 31/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.770 - 25.810 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua và bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 30/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.770 - 25.810 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua và bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 29/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.770 - 25.810 VND/EUR, giá mua tăng 140 đồng trong khi giá bán tăng 110 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 28/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.630 - 25.700 VND/EUR, giá mua tăng 80 đồng trong khi giá bán tăng 100 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 27/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.550 - 25.600 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng tăng 150 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 26/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.320 - 25.420 VND/EUR, giá mua giảm 60 đồng trong khi giá bán giảm 10 đồng so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 25/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.320 - 25.420 VND/EUR, giá mua giảm 60 đồng trong khi giá bán giảm 10 đồng so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 24/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.380 - 25.430 VND/EUR, giữ nguyên giá cá 2 chiều mua - bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 23/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.380 - 25.430 VND/EUR, giá mua giảm 20 đồng trong khi giá bán giảm 70 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 22/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.500 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 20 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 21/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.420 - 25.520 VND/EUR, giá mua tăng 20 đồng trong khi giá bán tăng 50 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 20/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 19/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giá mua tăng 180 đồng trong khi giá bán tăng 130 đồng so với mức ghi nhận sáng qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 18/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.220 - 25.320 VND/EUR, giá mua giảm 30 đồng trong khi giá bán giữ nguyên so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 17/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 24.250 - 25.320 VND/EUR, tăng 20 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 16/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 24.230 - 25.320 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 15/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 24.230 - 25.320 VND/EUR, giá mua giảm 20 đồng trong khi giá bán tăng 20 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 14/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 24.250 - 25.300 VND/EUR, giá mua giảm 50 đồng trong khi giá bán giảm 80 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 13/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.300 - 25.380 VND/EUR, giá mua tăng 120 đồng trong khi giá bán tăng 130 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 12/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.180 - 25.250 VND/EUR, giá mua giảm 160 đồng trong khi giá bán giảm 130 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 11/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.340 - 25.380 VND/EUR, giá mua tăng 40 đồng trong khi giá bán giảm 20 đồng so với mức ghi nhận trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 10/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.350 - 25.450 VND/EUR, giá mua và giá bán giữ nguyên so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 9/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.300 - 25.400 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 20 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 7/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.350 - 25.450 VND/EUR, giá mua và giá bán giữ nguyên so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 6/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.350 - 25.450 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 150 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 5/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.500 - 25.600 VND/EUR, giá mua giảm 120 đồng trong khi giá bán giảm 80 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 4/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.620 - 25.680 VND/EUR, giá mua tăng 40 đồng trong khi giá bán tăng 30 đồng so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 3/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận sáng ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 2/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận sáng ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 1/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận sáng ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 30/4 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận sáng ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 29/4 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giá mua tăng 30 đồng trong khi giá bán giữ nguyên so với mức ghi nhận sáng ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 28/4 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.370 - 25.450 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giữ nguyên so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 27/4 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.370 - 25.450 VND/EUR, giá mua giảm 30 đồng trong khi giá bán giữ nguyên so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 26/4 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giữ nguyên giá cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 25/4 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.450 VND/EUR, giá mua tăng 50 đồng trong khi giá bán tăng 30 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 24/4 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.350 - 25.420 VND/EUR, giá mua giảm 70 đồng trong khi giá bán giảm 100 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 23/4 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.420 - 25.520 VND/EUR, giá mua giảm 30 đồng trong khi giá bán giảm 130 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua
Tỷ giá Euro hôm nay 22/4 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.450 - 25.650 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 50 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 21/4 có 2 ngân hàng tăng giá chiều mua vào bằng hình thức tiền mặt và 5 ngân hàng giảm giá chiều mua vào bằng hình thức chuyển khoản.
Tỷ giá Euro hôm nay 20/4 có 6 ngân hàng tăng giá chiều mua vào bằng hình thức tiền mặt và 1 ngân hàng giảm giá chiều mua vào bằng hình thức chuyển khoản.
Tỷ giá Euro hôm nay 19/4 có 3 ngân hàng tăng giá chiều mua vào bằng hình thức tiền mặt và 4 ngân hàng giảm giá chiều mua vào bằng hình thức chuyển khoản.
Tỷ giá Euro hôm nay 18/4 có thể thấy đồng loạt giảm giá chiều mua vào đồng loạt 7 ngân hàng giữ nguyên giá và 1 ngân hàng giảm giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 17/4 có thể thấy đồng loạt giảm giá chiều bán ra đồng loạt 7 ngân hàng giảm mạnh giá và 1 ngân hàng giữ nguyên so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 16/4 có thể thấy đồng loạt giảm giá chiều mua vào và cả bán ra tại 8 ngân hàng lớn trong nước. Giảm nhiều nhất 262 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 15/4 có thể thấy đồng loạt tăng giá chiều mua vào và cả bán ra tại 8 ngân hàng lớn trong nước. Tăng ít nhất 102 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 14/4 có thể thấy có 7/8 ngân hàng lớn trong nước đồng loạt giảm giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào.
Tỷ giá Euro hôm nay 13/4 chiều bán ra đồng loạt 7 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng vẫn giữ nguyên mức giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 12/4 có 5 tăng giá chiều mua vào, 2 ngân hàng tăng giá chiều bán ra. Tại ngân hàng VietinBank tăng 419 đồng chiều bán ra và là ngân hàng có giá bán ra tăng cao nhất
Tỷ giá Euro hôm nay 11/4 tăng giá tại hầu hết các ngân hàng, không giảm giá mua vào. Tại Vietcombank tăng 10,67 đồng chiều mua tiền mặt và tăng 11,2 đồng chiều bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 10/4 so với VND tại 8 ngân hàng đồng loạt tăng giá, không giảm giá mua vào. Tại Vietcombank tăng 116.07 đồng ở giá mua vào và tăng 122.01 đồng ở giá bán ra;