Chủ nhật, 20/06/2021 | 02:34
RSS

Những trường hợp nào được đặc cách tốt nghiệp THPT 2020?

Thứ ba, 21/07/2020, 11:26 (GMT+7)

Theo quy định, các đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được đặc cách khi đáp ứng điều kiện xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

Những trường hợp nào được đặc cách tốt nghiệp THPT 2020?

Ảnh minh họa

Theo đó các trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT 2020 được quy định cụ thể tại Điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do bộ GD&ĐT ban hành.

Đặc cách trong trường hợp không thể dự thi

Theo Thông tư 15, đối tượng được dự thi tốt nghiệp THPT 2020 là người học thuộc các đối tượng sau:

- Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

- Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

- Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

- Một số trường hợp đặc biệt khác.

Các đối tượng trên nếu đủ điều kiện dự thi, xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên, được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Như vậy, trong trường hợp thí sinh bị tai nạn giao thông trước ngày thi 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi và đáp ứng đủ các điều kiện về học lực và hạnh kiểm vẫn sẽ được đặc cách tốt nghiệp THPT.

Hồ sơ để được đặc cách tốt nghiệp

- Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

- Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi;

- Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12

Dự thi ít nhất 1 bài có được đặc cách tốt nghiệp?

Người học thuộc các đối tượng được dự thi (Điều 12 Quy chế) đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại nếu:

- Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên;

- Xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Hồ sơ cần chuẩn bị

- Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

- Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cu trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

- Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Bên cạnh đó, một trường hợp cũng được đặc cách tốt nghiệp là các đối tượng là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định 36/2019/NĐ-CP.

Thủ tục

a) Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh ĐKDT. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh ĐKDT chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách chồ sơ GDĐT;

b) Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1,2 Điều này.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN