Thứ sáu, 28/01/2022 | 12:00
RSS

Năm học này, học sinh lớp 1, 2 làm bài kiểm tra học kỳ I bằng hình thức nào?

Thứ ba, 14/12/2021, 07:21 (GMT+7)

Năm học 2021 - 2022, đối với lớp 1 và 2, bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh.

Bộ GDĐT vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó với dịch covid-19

Cụ thể, Bộ hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học sinh để phù hợp hình thức tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid-19, khi thời điểm kiểm tra cuối học kỳ I của các cơ sở giáo dục phổ thông đã tới gần.

Theo hướng dẫn, bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm học đối với học sinh lớp 1 và lớp 2 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Nhà trường lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra, tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận; chia nhỏ số học sinh/lớp để tổ chức hướng dẫn, ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung cốt lõi trước khi thực hiện bài kiểm tra.


Học sinh Trường Tiểu học Ngôi sao (Hà Nội) tham dự một kỳ thi trong năm học 2021 - 2022. Ảnh Hanoistar

Nhà trường có thể tổ chức đánh giá định kỳ linh hoạt vào thời điểm phù hợp từng đối tượng và điều kiện tổ chức dạy học thực tế tại địa phương.

Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ, học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, nhà trường báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục và đào tạo để được kiểm tra các điều kiện bảo đảm theo quy định trước khi thực hiện.

Đối với các lớp 3, 4 và 5, bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học được tổ chức linh hoạt bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và phù hợp tình hình phòng dịch Covid-19 tại địa phương.

Các nhà trường thực hiện bài kiểm tra định kỳ đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc. Riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kỳ vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II đối với môn Toán, môn Tiếng Việt.

Bộ GDĐT tạo yêu cầu việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng học tập của người học. Nội dung đề kiểm tra phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung học tập và các thành phần năng lực của môn học. Câu hỏi, bài tập kiểm tra phải được thiết kế bảo đảm theo quy định, tập trung vào nội dung học tập cốt lõi.

Câu hỏi, bài tập kiểm tra phải được thiết kế đảm bảo các mức theo quy định, tập trung vào nội dung học tập "cốt lõi" theo công văn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19" mà Bộ GDĐT đã ban hành ngày 10/9/2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 không đủ để thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, các nhà trường báo cáo phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp về sở giáo dục và đào tạo để báo cáo Bộ GDĐT đề xuất phương án điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

D.T
Theo Dân Việt