Thứ tư, 03/06/2020 | 17:06
RSS

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/1

09-01-2020 19:23:42

Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 24-26/12//2019 tại Lạng Sơn để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.

Lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/1

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn TW, từ ngày 10-11/1, tại khu vực tỉnh Lạng Sơn thời tiết khá lạnh, nhiệt độ dao động từ 17-25 độ C. Trời nhiều mây, có nơi có mưa nhỏ.

Trong khoảng thời gian này, Công ty Điện lực Lạng Sơn vẫn có lịch ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch.

Công Ty Điện Lực Lạng Sơn đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 10-11/1/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất… Cụ thể như sau:

Tại huyện Bắc Quang

Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/1Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/12Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/13Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/13

Tại thành phố Hà Giang

Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/16Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/17Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/17Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/111Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/16Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/112Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/121Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/13

Tại huyện Hoàng Su Phì

Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/16

Tại huyện Quang Bình

Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/15Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/15

Tại huyện Vị Xuyên

Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/18

Tại huyện Đồng Văn

Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/111Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/112Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/113Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/114Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/115Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/117Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/118Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/19Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/120Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/121Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/16Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/19Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/18Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/111Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/113Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/15Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/17Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/19Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/127Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/141Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/123Thông báo lịch cắt điện ở Lạng Sơn ngày 10/1 và 11/121

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN