Chủ nhật, 25/09/2022 | 12:24
RSS

Hải Phòng ban hành Kế hoạch về việc thu, chi các khoản đầu năm học mới

Thứ hai, 12/09/2022, 06:39 (GMT+7)

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Ngày 11/9, UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trường hợp áp dụng là trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố: trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên (cơ sở giáo dục công lập) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND thành phố yêu việc thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo phải bảo đảm thu vừa đủ chi; chi đúng mục đích; mang tính chất phục vụ. Không nhất thiết thu đầy đủ các khoản thu tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND. Hạch toán các khoản thu, chi và thực hiện công khai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các quy định pháp luật hiện hành. Bảo đảm nguyên tắc thu, chi không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác. Cuối năm học chi không hết phải trả lại cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học sau nếu cha mẹ học sinh đồng ý. Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị.

Hải Phòng ban hành Kế hoạch về việc thu, chi các khoản đầu năm học mới

Danh mục các khoản được thu trong năm học.

Cơ sở giáo dục công lập chỉ được thực hiện thu đối với danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo được quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND. Các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tối đa không được vượt mức trần học phí được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế-xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh; đảm bảo nguyên tắc thu, chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả…

UBND TP.Hải Phòng cũng quy định: Các khoản thu theo kỳ gồm mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú; học và thi nghề phổ thông; nước uống; Các khoản thu theo tháng gồm: tiền ăn; hỗ trợ người nấu ăn, người chăm ăn, trông trưa, công tác quản lý; quản lý trẻ/học sinh ngoài giờ hành chính; ngày thứ 7 cho trẻ mầm non; trông xe; dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học; học thêm.

Các cơ sở giáo dục công lập phải sử dụng chứng từ thu (phiếu thu tiền mặt có ký xác nhận của cha mẹ học sinh hoặc ký xác nhận của cha mẹ học sinh nếu thanh toán không dùng tiền mặt) theo quy định đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo.

Nội dung chi, mức chi của các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải được thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường đảm bảo công 3 khai, minh bạch, được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà trường theo quy định; không sử dụng nguồn thu này cho nhiệm vụ chi khác.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại