Thứ năm, 29/10/2020 | 09:28
RSS

Điểm sàn xét tuyển vào các trường Quân Đội năm 2020

Thứ sáu, 18/09/2020, 11:30 (GMT+7)

Mới đây, các trường Quân Đội đã bắt đầu công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2020 cho tất cả các ngành.

Điểm sàn xét tuyển năm 2020 vào các trường Quân Đội năm 2020:

Học Viện Biên Phòng công bố điểm sàn năm 2020

Hội đồng Tuyển sinh Học viện Biên phòng thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, tuyển sinh quân sự ĐHBP năm 2020 (Đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học) của Học viện như sau:

Điểm sàn trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2020. 7

Mức điểm trên gồm tổng điểm 3 (Ba) môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực; không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có điểm từ 1,00 (Một) điểm trở xuống.

Điểm sàn trường Học viện Phòng Không - Không Quân năm 2020

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện PK-KQ năm 2020 với tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) như sau:

Điểm sàn trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2020. 6

Học viện Hải Quân công bố điểm sàn năm 2020

Mức điểm sàn để nhận hồ sơ xét tuyển đào tạo sĩ quan cấp phân đội của Học viện Hải quân năm 2020 là: miền Bắc: 16.0 điểm; miền Nam: 16.0 điểm.

Như vậy, những thí sinh đã tham gia sơ tuyển và được Học viện Hải quân thông báo đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo sĩ quan phân đội trình độ đại học; đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT (hoặc đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước); tham gia kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, đạt tổng điểm của tổ hợp 03 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học (khối A00) hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A01) đạt từ 16.0 điểm trở lên và không có điểm liệt (theo Quy chế của Bộ GD&ĐT) được đăng ký xét tuyển vào Học viện Hải quân.

Điểm sàn trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị 2020

Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2020 cụ thể như sau:

Điểm sàn trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2020. 5

Điểm sàn trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2020

Nhà trường thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2020 như sau:

Điểm sàn trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2020. 4

Ghi chú: Những thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào đại học ngành Quân sự cơ sở mà không đủ mức điểm đại học ngành Quân sự cơ sở, nếu đủ mức điểm cao đẳng ngành Quân sự cơ sở thì được xét tuyển xuống cao đẳng ngành Quân sự cơ sở.

Trường Sĩ Quan Pháo Binh công bố điểm sàn năm 2020

Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Pháo binh thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đào tạo Sĩ quan chỉ huy tham mưu Pháo binh cấp phân đội trình độ đại học năm 2020, như sau:

Điểm sàn trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2020. 3

Điểm sàn xét tuyển năm 2020 trường Sĩ Quan Công Binh

Trường Sĩ quan Công binh công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự năm 2020 như sau:

Điểm sàn trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2020. 2

Điểm sàn xét tuyển năm 2020 trường Sĩ Quan Thông Tin

Đã có điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường Sĩ Quan Thông Tin năm 2020 cụ thể như sau:

Điểm sàn trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2020. 1

Điểm sàn trường Sĩ Quan Đặc Công năm 2020

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào nhà trường:

Miền bắc: 18.00 điểm áp dụng với cả 2 tổ hợp (A00 và A01)

Miền Nam: 17.00 điểm áp dụng cho cả 2 tổ hợp (A00 và A01)

 Lưu ý: Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển tại Trường Sĩ quan Đặc công được thay đổi nguyện vọng 1 xét tuyển vào các trường khác trong quân đội thộc nhóm 1 bao gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh. Theo đúng vùng miền, tổ hợp xét tuyển và đối tượng tuyển sinh.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển (kể cả các trường trong nhóm 1) phải đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Đặc công ( Mã trường: DCH – Mã ngành: 7860207) để được xét tuyển.

Thí sinh được thay đổi tổ hợp môn xét tuyển A00(Toán, Vật lý, Hóa học) sang A01(Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và ngược lại.

Điểm sàn trường Học Viện Khoa Học Quân Sự năm 2020
Học viện Khoa học Quân sự thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự năm 2020 như sau:

Điểm sàn trường Sĩ Quan Lục Quân 1 năm 2020

 

 

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN