Thứ năm, 22/02/2024 | 16:40
RSS

Công bố top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam

Thứ tư, 08/12/2021, 14:03 (GMT+7)

Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2020 (V1000). Tập đoàn Công nghiệp – Viễn Thông quân đội tiếp tục đứng đầu danh sách này.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn Thông quân tiếp tục dẫn đầu danh sách nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn Thông quân tiếp tục dẫn đầu danh sách V1000 năm 2020.

Dựa trên số liệu nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý, Tổng cục thuế đã thực hiện tổng hợp dữ liệu các doanh nghiệp nằm trong danh sách bảng xếp hạng theo các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, minh bạch.

Theo thống kê của Tổng cục thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng V1000 năm 2020 là 145.934 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng thu ngân sách Nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp, bằng 103,74% so với số đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2019.

Top 1 và 2 danh sách V1000 này không có gì thay đổi so với năm 2019, đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; đứng thứ 2 là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Tiếp đến Công ty Honda Việt Nam; Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên...

Danh sách V1000 năm 2020 cũng được bổ sung 300 doanh nghiệp. Đa phần là các doanh nghiệp có số nộp ngân sách phát sinh từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản chuyển nhượng vốn, hoặc phải nộp theo quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền, có doanh nghiệp đã hết thời gian hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế, thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trở lại.

Bên cạnh đó, cũng có một số nguyên nhân khác như doanh nghiệp thực hiện số thuế tạm nộp trong năm 2020 lớn; doanh nghiệp hoàn thành dự án, nghiệm thu công trình, hoặc các trường hợp hoạt động trong ngành nghề có doanh thu, thu nhập đột biến.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Tổng cục Thuế xây dựng danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất. Đáng chú ý có 423 doanh nghiệp liên tiếp trụ vững danh sách V1000 trong suốt 5 năm, từ năm 2006-2020.

Tỷ trọng các ngành nghề của 425 doanh nghiệp trong 5 năm liên tiếp lọt danh sách nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong số đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 180 doanh nghiệp với số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm 32,91% tổng số nộp thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của 423 doanh nghiệp.

Tiếp đến là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm nộp thuế chiếm 30,6%; thông tin và truyền thông nộp thuế chiếm 10,71%; kinh doanh bất động sản nộp thuế chiếm 6,6%; bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác nộp thuế chiếm 5,68%; các ngành nghề khác là 101 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 13,5%.

Nếu tính theo địa bàn, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với tương ứng là 109 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 43,26% và 134 doanh nghiệp với số nộp thuế chiếm 29,81%. Tiếp đến là các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bình Dương, các tỉnh, thành phố khác 103 doanh nghiệp.

Trong 423 doanh nghiệp 5 năm liên tiếp thuộc danh sách V1000, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ cao nhất với 267 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 60,2%. Tiếp đó là khối doanh nghiệp Nhà nước với 71 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 25,64%; khối đầu tư nước ngoài 77 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 13,32% và 8 doanh nghiệp thuộc các loại hình khác.

Doanh nghiệp lựa chọn đưa vào danh sách xếp hạng là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh và có thu nhập. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, số nộp tính cho doanh nghiệp bao gồm số nộp của trụ sở chính và số nộp của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, thì công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn, tổng công ty đều là một doanh nghiệp độc lập trong danh sách xếp hạng.

Tổng cục Thuế xác định danh sách V1000 trên cơ sở mức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước hàng năm của doanh nghiệp, không xem xét đến tính tuân thủ pháp luật thuế nên danh sách V1000 năm 2020 không nhằm mục đính tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế.

Sỹ Bắc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại