Thứ năm, 23/03/2023 | 15:36
RSS

Chính sách hỗ trợ học phí với các ngành lĩnh vực sức khỏe

Thứ bảy, 25/02/2023, 11:38 (GMT+7)

Nhà nước đã có chính sách miễn giảm học phí đối với người học một số chuyên ngành đặc thù thuộc lĩnh vực sức khỏe và thuộc đối tượng chính sách.


Ảnh minh họa/ITN.

Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét ban hành chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe đặc biệt các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Khoản 14 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định số 81) đã quy định đối tượng miễn học phí gồm:

Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Ngoài ra, sinh viên học các ngành lĩnh vực sức khỏe nếu thuộc đối tượng chính sách (người dân tộc thiểu số rất ít người, dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo...) được miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81.

Như vậy, hiện nay nhà nước đã có các chính sách miễn giảm học phí đối với người học một số chuyên ngành đặc thù thuộc lĩnh vực sức khỏe và thuộc đối tượng chính sách.

Đối với các đối tượng khác, Bộ GD&ĐT xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở khi điều kiện ngân sách nhà nước cho phép để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hải Bình
Theo Giáo dục & Thời đại