Thứ ba, 25/06/2024 | 08:58
RSS

Chỉ tiêu tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 các trường thuộc Sở GDĐT Hà Nội

Chủ nhật, 08/05/2022, 15:00 (GMT+7)

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh tuyển sinh mầm non, lớp 1, 6 các trường thuộc Sở GDĐT Hà Nội.

Sở GDĐT Hà Nội giao 2 trường mầm non quy mô tuyển sinh là 750 trẻ và 32 nhóm lớp.

Đồng thời, Sở giao 4 trường (gồm 1 trường tiểu học, 2 trường phổ thông cơ sở chuyên biệt và 3 trường trung học phổ thông) quy mô tuyển sinh như sau:

Lớp can thiệp sớm/học sinh khuyết tật chuyên biệt 331 học sinh và 17 lớp (trong đó khuyết tật có 290 học sinh và 12 lớp).

Lớp 1 tuyển mới 405 học sinh và 13 lớp (trong đó khuyết tật có 65 học sinh và 2 lớp).

Lớp 6 tuyển mới 620 học sinh và 17 lớp (trong đó có 57 học sinh khuyết tật, 105 học sinh dân tộc).

Hiệu trưởng các trường mầm non, trường tiểu học, trường phổ thông cơ sở và trường trung học phổ thông trực thuộc có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh theo quy chế của Bộ GDĐT tạo và hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh tuyển sinh mầm non, lớp 1, 6 các trường thuộc Sở GDĐT Hà Nội:

Chỉ tiêu tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 các trường thuộc Sở GDĐT Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 các trường thuộc Sở GDĐT Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 các trường thuộc Sở GDĐT Hà Nội

A.T
Theo Dân Việt