Thứ hai, 02/08/2021 | 22:40
RSS

Bộ chỉ số PEPI - Thước đo tăng trưởng xanh

Thứ năm, 01/07/2021, 09:09 (GMT+7)

Tại Việt Nam, bộ chỉ số PEPI đánh giá hiệu quả bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ giúp bổ sung hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bộ chỉ số PEPI, Thước đo tăng trưởng xanh

Nhóm PV
Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường