Thứ ba, 25/01/2022 | 23:23
RSS
PVCT

PVCT

Trong số các đại biểu Quốc hội khóa XIV, có 5 trường hợp có số nhiệm kỳ tham gia nhiều nhất (5 nhiệm kỳ - 25 năm), có 3 trường hợp không tiếp tục ứng cử và sẽ rời nghị trường sau khi Quốc hội khóa XIV kết thúc.
Sáng nay (31/1), tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã bầu chức danh Tổng Bí thư của Đảng. Kết quả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức danh Tổng Bí thư khóa XIII.