Thứ bảy, 26/11/2022 | 15:21
RSS
Minh Phong

Minh Phong

Dù cuộc sống có xoay vần thế nào thì xã hội vẫn luôn trân trọng, đề cao địa vị nhà giáo.
Theo quy định, trước 17 giờ ngày 17/9, các cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Các chuyên gia dự đoán, điểm chuẩn năm nay không có nhiều biến động.