Thứ năm, 29/09/2022 | 19:29
RSS
Linh Đan

Linh Đan

Hôm rồi, Hội trưởng Hội phụ huynh lớp 5 tại một trường Tiểu học Hà Nội đã gửi tin vào nhóm Zalo cho các bố mẹ, nội dung: Gay quá, học đến quá nửa học kỳ rồi mà trường chưa tổ chức họp phụ huynh. Không họp, nên cũng chưa thu được quỹ, các vị có cao kiến gì để chúng mình có kinh phí cho ngày 20/11 tới đây không?