Chủ nhật, 03/07/2022 | 21:25
RSS
Kim Thoa (t/h)

Kim Thoa (t/h)

Từ ngày 19/4/2022, mỗi giảng viên chỉ cần duy nhất một loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để được bổ nhiệm và xếp lương, tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Trong tháng 12, nhiều chính sách mới về giáo dục có hiệu lực. Trong đó, có quy định về thăng hạng giảng viên đại học; chương trình GDTX về tiếng Anh thực hành; lựa chọn tài liệu để sử dụng trong trường mầm non,…