Thứ tư, 14/04/2021 | 21:39
RSS
Đức Minh- Xuân Hương

Đức Minh- Xuân Hương

Ở tuổi ngoài 65, ông Trần Quí Thanh nói rằng không hiểu thế nào là khái niệm "nghỉ hưu", thế nào là "làm". Cuộc nói chuyện với Trí Thức Trẻ diễn ra ngay sau cuộc họp kéo dài vài tiếng mà ông chủ trì được định nghĩa chung là "đang chơi". "Bất kỳ việc gì, hoạt động nào mà mình thấy vui là chơi. Kiếm tiền vui chớ.