Thứ bảy, 09/12/2023 | 21:36
RSS
Bảo Minh (t/h)

Bảo Minh (t/h)

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương linh hoạt phương thức dạy học trực tiếp hoặc trực tiếp, sẵn sàng chuyển đổi trạng thái, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.
Trong tháng 10/2021, nhiều chính sách mới về giáo dục chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là các nội dung liên quan học phí, tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ…